SAHAND DIBA TARH

طراحی نما

معماری هنر و فن ساختن بناها، فضاهای شهری و دیگرفضاهای درونی و بیرونی برای پاسخ هماهنگ به نیازهای کارکردی و زیبا شناسانه است و از آنجایی که معماری یکی از مظاهر بیرونی فرهنگ یک جامعه است نماد مناسبی برای مطالعه فرهنگ آن جامعه محسوب می شود که هر فرهنگ دارای معماری مختص به خود می باشد.

لذا شکل نهایی معماری هر فرهنگ وتمدن نتیجه عوامل اقلیمی، پیشرفت های تکنیکی، وجود نیروی کار ماهر ونهادهای اجتماعی، عقاید مذهبی ونظریه های علمی است. بنابراین یکی از عوامل اصلی طراحی معماری، انتخاب حجم و فرم و رنگ مناسب است که تآثیر بسزایی برکاربری و عملکرد بنا به ویژه نمای آن خواهد داشت.

نمای بیرونی یکی از مهمترین بخش ها به شمار می رود زیرا چارچوب کار برای بقیه اجزای ساختمان را مشخص می کند. به صورت کلی در شکل دهی مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است.

اگر به نمای یک ساختمان بدون در نظر گرفتن نمای دیگر ساختمان های شهری توجه شود همگونی نمای شهری  در مجموع ازبین می رود و سبب می گردد یکپارچگی شهری به ویژه در شهرهای تاریخی خدشه دارشود، از این رو می توان به جرات بیان کرد که در یک کلام ” معماری ” هنر اجتماعی است.

شرکت معماری سهند دیبا طرح این افتخار را دارد به سبب حضور متخصصین و طراحان جوان خلاق و با ذوق در زمینه طراحی خارجی، حجم و فرم و نمای ساختمان، آلترناتیوهای مناسب و مورد پسند مشتری را در راستای چارچوب هنر اجتماعی به بهترین شکل ارائه دهند.

نمونه پروژه های طراحی شده گروه طراحان سهند دیبا طرح

طراحی نما

 

منطقه ۱۷ – بهاران

مسکونی

طراحی نما

 

یافت آباد – بازار مبل

تجاری – اداری

طراحی نما

 

لواسانات

مسکونی – اداری 

طراحی نما

جنت آباد – لاله شرقی

مسکونی ( رندر روز )

طراحی نما

جنت آباد – لاله شرقی

مسکونی ( رندر شب )

طراحی نما

سعادت آباد – میدان کتاب

مسکونی