DIBA TARH ATIEH

طراحی ویلا

با پیشرفت تکنولوژی و رشد سریع زندگی صنعتی،جدایی افراد از محیط بکروآرام طبیعت کم وبیش منجر به گسترش آشفتگی،افسردگی وخستگی روحی درجامعه شده است. علاوه برآن افزایش جمعیت متمرکزشهری و وجود آلودگی های زیست محیطی،ناخودآگاه ایده داشتن باغ،باغچه ویا ویلایی خارج از محدوده شهری و در منطقه های خوش آب و هوا رادر ذهن پررنگ تر می کند.محیطی برای بهبود کیفیت زندگی و تسکین روحی شهروندان که اگرچه از فضای شهر فاصله دارد ولی می بایست از لحاظ امکانات،هم تراز ساختمان های شهری باشد واصول طراحی ویلا درآن رعایت شود تا در مدت زمانی که افراد قصد استفاده از این مکان را دارند دچار محدودیت های غیرضروری ومشکلات رفاهی نباشند.

از این رو باید نسبت به طراحی ویلا وباغ توجه ویژه ای صرف نمود. چه در قسمت طراحی فضای بیرونی و اطراف ویلا وچه در طراحی فضای داخلی که قطعا نسبت به طراحی داخلی واحد های مسکونی متداول، تفاوت های چشمگیری خواهد داشت.

نمونه پروژه های طراحی شده گروه مهندسین مشاور دیبا طرح آتیه