diba tarh atieh

طراحی داخلی 

تاثیر فضای پیرامون برانسان مدت هاست که به اثبات رسیده ومی دانیم که رنگ، شکل و حتی جزییات دکوراسیون داخلی محیط، در خواب و بیداری با ما در ارتباط خواهد بود. بنابراین می توان گفت کیفیت فضای داخلی از یک طرف تاثیر مستقیمی برنحوه انجام فعالیت های ما درآن دارد واز طرف دیگر نگرش، احوال وشخصیت مارا تحت تاثیر قرار می دهد. براین اساس هدف طراحی داخلی شرکت معماری دیبا طرح آتیه ، بهبود عملکرد فیزیکی وروانی فضا برای راحت سازی زندگی در آن است ودر واقع از طراحی به عنوان روندی عملکردی، زیبا شناختی و هدایت گر برای رسیدن به اهداف موردنظر از جمله: پویایی، افزایش بازده کاری و بهترکردن روش زندگی  استفاده می کند. متخصصین و طراحان شرکت معماری دیبا طرح آتیه با تکیه بر تجارب و ذوق هنری و خلاق خود وبا در نظر گرفتن خواسته ها وسلیقه کارفرما وبا آنالیز کردن دقیق فضا شروع به طراحی داخلی کرده و در برنامه زمانی مشخص، بهترین و هوشمندانه ترین طرح را جهت تامین نظر و معماری ایده آل مشتری ارائه می دهد.

نمونه پروژه های طراحی شده گروه مهندسین مشاور دیبا طرح آتیه